भजन-सबै मार्ग तिमी शिव

नमः शिवाय नमः शिवाय
मार्ग सबै शिव सबै मार्ग शिव
आकाश पारि ब्रह्माण्डमा त्यहाँ पनि शिव शिव
आफैँ भित्र छिरी हेर्दा ब्रह्ममा नि शिव
जति सूक्ष्म जति सून्य विज्ञानको खोजी
यत्र तत्र व्याप्त अनि सबै मार्ग तिमी
सबै मार्ग तिमी शिव 

सबै मार्ग तिमी शिव 

जन्म देखि लिए सास मर्दा खेरी छोड्छु
बाचुन्जेल जत्ति लिन्छु त्यसमा पनि शिव
शिव शिव शिव शिव त्यसमा पनि शिव
इन्द्रिय र मन अनि वुद्धि माथि आत्मा
त्यो भन्दा पनि धेरै पर अनन्तमा शिव
जुनै मार्ग रोजे पनि सबै मार्ग तिमी शिव

सुन्दरतामा डुबे पनि बिराई पाप गरे पनि
उज्यालोमा तारा भित्र अध्यारोमा मनै भित्र
माया पे्रम विवेकैमा रोकिएको प्राणी
अन्तिम सास शिव शिव बिदा हुदै गर्दा पनि
जुनै मार्ग रोजे पनि सबै मार्ग तिमी

नमः शिवाय नमः शिवाय
मार्ग सबै शिव सबै मार्ग शिव
आकाश पारि ब्रहमाण्डमा त्यहाँ पनि शिव शिव
आफै भित्र छिरी हेर्दा ब्रह्ममा नि शिव
जति सूक्ष्म जति सून्य विज्ञानको खोजी
यत्र तत्र व्याप्त अनि सबै मार्ग तिमी

ई. कुमार भट्टराई

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार